Informatika za četvrti razred osnovne škole 2016/2017

Cilj ovoga kolegija je upoznati se s dijeljenjem datoteka na google disku, slanjem elektroničke pošte na gmail-u, izradom videoisječaka pomoću alata moovley, načinom rada u programskom jeziku Logo te usvojeno znanje primijeniti na konkretnim zadatcima.

Ishodi učenja:

- znati pristupiti elektroničkoj pošti Gmail

- razlikovati vrste e-pošte (poslana, dolazna)

- znati napisati, poslati i proslijediti elektroničku poštu

- primijeniti alat Moovly

- naučiti koristiti naredbe alata Moovly

- kreirati videoisječak

- naučiti koristiti funkcije Google Diska

- izraditi mape i podmape s dokumentima u Google Disku

- dodati korisnike u Google Disku

- ponoviti osnovne naredbe u programskom jeziku Logo

- znati davati naredbe za crtanje likova u programskom jeziku Logo

- usvojiti korištenje petlje REPEAT za izvršavanje niza naredbi 

- crtati nizove likova koristeći se naučenim naredbama

Informatika za drugi razred osnovne škole 2016/2017

Cilj: Usvojit će način rada s radnom površinom, mapama i datotekama, ovladati osnovama programa  Microsoft Word, Paint i programskog jezika Logo te služiti se internetom.

Ishodi:

- izabrati i mijenjati svojstava radne površine

- oblikovati mape i datoteke

- stvoriti, urediti i spremiti dokument u programu Microsoft Word

- pretraživati na internetu 

- primjenjiti naredbe za okretanje lijevo i desno u programskom jeziku Logo 

- služiti se alatima programa Bojanje

Informatika za prvi razred osnovne škole 2016/2017

CILJ OVOGA KOLEGIJA:

  • USVOJITI I RAZVITI OSNOVNE VJEŠTINE RADA S RAČUNALOM, RADA U JEDNOSTAVNIM PROGRAMIMA ZA PISANJE I CRTANJE TE OSNOVE PROGRAMIRANJA U PROGRAMSKOM JEZIKU TERRAPIN LOGO.

ISHODI:

UČENICI ĆE:

  • KORISTITI SE VANJSKIM DIJELOVIMA RAČUNALA
  • UKLJUČIVATI I ISKLJUČIVATI RAČUNALO
  • POKRETATI I ZAUSTAVLJATI PROGRAM
  • RAZLIKOVATI CD I DVD
  • PRIMJENITI JEDNOSTAVNI PROGRAM ZA PISANJE
  • PRIMJENITI JEDNOSTAVNE ALATE ZA CRTANJE
  • STVORITI CRTEŽ POMOĆU JEDNOSTAVNOG PROGRAMA ZA CRTANJE
  • PRIMJENITI POČETNE NAREDBE ZA POKRETE KORNJAČE
  • CRTATI RAZLIČITE LIKOVE U TERRAPIN LOGU

Informatika za treći razred osnovne škole 2016/2017

CILJ: Učenici će se osposobiti za rad u različitim alatima, programima i web pregledniku.

ISHODI UČENJA: 

 - znati izraditi Ppt prezentaciju

 - znati napraviti i oblikovati crtež u programu Paint

 - znati razlikovati vrste spremnika

 - objasniti način povezivanja računala s Internetom

 - samostalno pretraživati Internet

 - samostalno napisati i poslati e-mail poštujući pravila prihvatljivog ponašanja

 - znati naredbe i rješavati zadatke u programu Logo

 - znati označiti, kopirati i zalijepiti tekst te promijeniti font i veličinu slova u programu Word

 - znati koristiti tražilicu i promijeniti riječ u tekstu u programu Word