Učimo kroz igru

Ovaj je kolegij namijenjen svim učenicima osnovnih škola. Sadrži nastavne materijale za učenje, vježbanje, ponavljanje i provjeravanje znanja iz različitih nastavnih predmeta. Trenutno se oblikuju nastavni sadržaji za učenike 6. i 8. razreda. Cilj je poticati kreativno učenje, pozitivno utjecati na motivaciju te učenicima pružiti svakodnevnu pomoć u učenju. 

Virtualno u svijet lektire

Zbog suvremenih se tehnologija, interneta i različitih načina virtualne komunikacije smanjuje potreba za čitanjem knjiga klasičnim oblikom te se učenici često odlučuju na lakše, brže i što kraće verzije obrade lektirnih djela. Cilj je promijeniti način i okruženje čitanja lektirnih djela, provesti vođeno čitanje, razvijati kritičko mišljenje o pročitanom te iskusiti potpunu preobrazbu klasičnoga načina obrade lektirnih djela koji podrazumijeva uporabu tehnologije, ali u smislu čitanja cjelovitih lektirnih djela. E-kolegij namijenjen je učenicima osnovne škole.

Knjiga koja želi da traje je ona koja se može čitati na različite načine. U svakom slučaju treba omogućiti različito, promjenjivo čitanje. Svaka generacija čita velika djela na drugačiji način. (H. L. Borhes)


Nastavnik: Josipa Ivić

Zabavnije do znanja

Ovaj kolegij namijenjen je učenicima osnovnih škola s ciljem lakšeg i zabavnijeg učenja i ponavljanja nastavnih sadržaja. Sadržaji su oblikovani na način da učenike zainteresiraju za rad, a temelje se na literaturi koja se koristi u osnovnim školama, internetskim stranicama i sadržajima vezanim isključivo uz predmete koje djeca uče.