Suvremene tehnologije u nastavi 2019

Cilj u ovome kolegiju je steći znanja o primjeni suvremene tehnologije u  učenju, 

poučavanju i testiranju znanja  te stečena znanja primijeniti na društvenoj mreži.

Ishodi u kolegiju su: 

  • protumačiti značenje suvremene tehnologije u nastavi
  • protumačiti značenje informacijske i komunikacijske tehnologije
  • objasniti digitalne kompetencije
  • koristiti sustav e-učenja za osobno učenje
  • sudjelovati u online učenju
  • objasniti značenje pedagogijske paradigme e-učenja i sustava e-učenja 
  • objasniti značenje društvenih mreža u nastavi
  • oblikovati nastavni sadržaj jednog područnog znanja za učenike osnovnog i/ili srednjeg obrazovanja na društvenoj mreži
  • izraditi animirani isječak za učenike osnovnog i/ili srednjeg obrazovanja