Suvremene tehnologije u nastavi 2020

Cilj u ovome kolegiju je steći znanja o primjeni suvremene tehnologije u  učenju, 

poučavanju i testiranju znanja  te stečena znanja primijeniti na društvenoj mreži.

Ishodi u kolegiju su: 

 • protumačiti značenje suvremene tehnologije u nastavi
 • protumačiti značenje informacijske i komunikacijske tehnologije
 • objasniti digitalne kompetencije
 • koristiti sustav e-učenja za osobno učenje
 • sudjelovati u online učenju
 • objasniti značenje pedagogijske paradigme e-učenja i sustava e-učenja 
 • objasniti značenje društvenih mreža u nastavi
 • oblikovati nastavni sadržaj jednog područnoga znanja za učenike osnovnog i/ili srednjeg obrazovanja na društvenoj mreži
 • izraditi kviz u digitalnom alatu za učenike osnovnog i/ili srednjeg obrazovanja 

Nastavnik: Suzana Tomaš

Suvremene tehnologije u nastavi 2019

Cilj u ovome kolegiju je steći znanja o primjeni suvremene tehnologije u  učenju, 

poučavanju i testiranju znanja  te stečena znanja primijeniti na društvenoj mreži.

Ishodi u kolegiju su: 

 • protumačiti značenje suvremene tehnologije u nastavi
 • protumačiti značenje informacijske i komunikacijske tehnologije
 • objasniti digitalne kompetencije
 • koristiti sustav e-učenja za osobno učenje
 • sudjelovati u online učenju
 • objasniti značenje pedagogijske paradigme e-učenja i sustava e-učenja 
 • objasniti značenje društvenih mreža u nastavi
 • oblikovati nastavni sadržaj jednog područnog znanja za učenike osnovnog i/ili srednjeg obrazovanja na društvenoj mreži
 • izraditi animirani isječak za učenike osnovnog i/ili srednjeg obrazovanja