Kolegiji Internet usluge i Računalni praktikum koji se izvode na 2. godini studija sociologije.