Sustavi e-učenja 2019/2020

Cilj je razlikovati alate web 2.0 tehnologije, klasificirati sustave e-učenja u okruženju sustava za vodenje učenja, sustava za objekte učenja i sustava  koji podržavaju objekte učenja, oblikovati jednu nastavnu jedinicu u sustavu e-učenja, koristiti alate za komunikaciju i suradnju u sustavima e-učenja.

Ishodi učenja:

1.Objasniti uporabu sustava e-učenja.

2. Oblikovati nastavnu jedinicu u sustavu e-učenja.

3. Provesti analizu sustava e-učenja.

4. Provesti suradnju u sustavu e-učenja.

5. Upravljati nastavnim sadržajima u sustavu e-učenja

Nastavnik: Suzana Tomaš